KNI działa w Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.